Dr. Oscar González-Martín
İleri Vakalarda Interdisipliner Tedavi Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Dişhekimliğinde tedavi planlaması teknolojiden çok bir sanat olarak düşünülmelidir ve oldukça zordur. Öngörülebilir en iyi sonucu yakalamak için, hem ideal fonksiyonel bir okluzyon hem de yüz estetiğini sağlayacak dikkatli bir tedavi planlamak gerekir. Bunu sağlayabilmek için, ileri periodontal, ortodontik ve restoratif teknikler gerekir.

Restoratif diş hekimliği uzmanlıkların veya farklı disiplinlerin birleşmesi ile gelişme göstermektedir ancak çoğunlukla disiplinler arasındaki entegrasyon zayıf kalmaktadır.

Dişhekimliğinde global düşünceyle, kompleks tedavi planları yapmak öğretilmemiştir. Bunun yerine tatminkar sonuçlar elde etmemize yardımcı olan ve klinikde hızla uygulanabilen adezyon teknikleri, minimal invaziv dişhekimliği ve implant tedavileri yönünde gelişmeler olmuştur.

Bu sunum günlük pratikte ileri vakaların tedavisi için gerekli tedavi protokolleri ve tekniklerini üzerine yoğunlaşmıştır. Mültidisipliner yaklaşımla fonksiyonel ve estetik sonuçların nasıl elde edilebileceği ele alınmıştır. Bunların yanında ayrıca, periimplant yumuşak dokuların görünümünde estetik sonuçlar elde etmek için kullanılan son teknikler, kritik ve kritik olmayan sınır konsepti, geçici restorasyon modifikasyonlarının rolü, dişeti seviyesi, dişeti topografisi ve dişeti renginin önemini de anlatılacaktır.

Dr. Gonzales Martin, 1999 yılında Seville Üniversitesinde uzmanlığını bitirmiş ve özel kliniğinde çalışmanın yanında  2005 yılına kadar aynı üniversitede Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır.

2005-2009 yıllarında Lisansüstü Periodontoloji ve Periodontal Protezler konusunda Pensilvanya Üniversitesinde master yapmıştır. "Arnold Weisgold ́s Director ́s" ödülü almıştır. 2009 yılında UPenn Üniversitesinde part-time yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamış ve hemen kadro almıştır, aynı yıl Amerikan Periodontoloji Heyetinde Diplomat ünvanı almıştır.

2010 yılında Geneva Üniversitesi Sabit Protezler ve Okluzyon Departmanına katılmak için burs kazanmıştır. 2015 yılında Seville Üniverstesinde uluslararası doktora programına katılmıştır. Şu anda hem Madrid Complutense Üniversitesinde mezuniyet sonrası periodontoloji eğitim programında ders vermektedir, hem de özel kliniğinde periodontoloji, protez ve implant tedavileri yapmaktadır.