Dr. Selim Pamuk
Dikey Boyut Yükseltme Uygulamalarında ve Oklüzyonun Düzenlenmesinde Klinik Prosedürler

Konu Özeti

Alt ve üst çene bölgesindeki dişlerin çeneler arası ilişkiye bağlı olarak konumlanması oklüzal dikey boyut olarak adlandırılır. Oklüzal aşınmalar dikey boyutta değişikliklere yol açar. Bu durum hastada fonksiyonel ve  estetik problemler yaratabilir.

Dikey boyutun tekrar düzenlenmesi ise her hastada farklı yaklaşımları gerektirir.

Bu sunumda aşağıdaki ana başlıklar altında konu anlatımı yapılacaktır

• Oklüzal aşınma tipleri
• Aşınma ve dikey boyut kaybı ilişkisi
• Dikey boyut yükseltme prensipleri
• Ölçü (konvansiyonel ve dijital yöntemlerle)
• Dikey boyut yükseltme miktarının saptanması
• Retral kontakt pozisyon (RKP), İnterkuspal pozisyon (IKP) belirlenmesi
• Horizontal ilişkilerin kaydı
• Ağızda mock-up uygulaması
• Yüz arkı kaydı ve modellerin artikülatöre nakli
• Laboratuarda wax-up uygulaması
• Wax-up uygulamasından silikon indeks hazırlanması (Wax-up’ın dijital olarak taranması)
• Ağızda geçici onley venerlerin hazırlanması (Dijital olarak geçici onleylerin elde edilmesi)
• Ağızda oklüzyonun düzenlenmesi


Prof. Dr. Selim Pamuk
1958 İstanbul da doğdu.

1977-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde okudu.

1988 yılında "Sabit Protezlerde kullanılan miller üzerine araştırmalar" konulu teziyle Doktor unvanını kazandı. 1991 yılında Doçent oldu. 1998 yılında Profesör oldu. EDAD Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği’nin kurucularındandır. Halen derneğin Başkanlık görevini sürdürmektedir.

CAI (Computer Aided Implantology) Academy Genel Sekreteri’dir .

Quintessence Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Müdürlüğünü sürdürmektedir.